Antibakteriální gel – ničí až 99,9% bakterií a virů

580  240 

Antibakteriální gel doporučujeme použít vždy:
• Při kontaktu s jinou osobou (typicky podávání rukou)
• Při kontaktu s jakýmkoliv povrchem ve veřejných místech
• Při kontaktu s bankovkami
• … a kdykoliv budete mít pocit, že potřebujete dezinfikovat ruce

Skladem. Připraveno k odeslání! U Vás doma za 2 dny.
  

Antibakteriální gel 50ml

Účinný antibakteriální gel Hand Sanitizer je určený pro zaručenou dezinfekci rukou bez mytí vodou. Baktericidní gel zabíjí 99,9% všech bakterií, virů a mikrobů. Kompaktní balení je vhodné pro každodenní nošení antibakteriálního gelu při sobě.

Antibakteriální gel je vyroben v jedné z největších farmaceutických laboratoří v ČR za dohledu zkušených techniků a při splnění nejpřísnějších norem.

Návod k použití:
Aplikujte malé množství gelu (2-3ml) na ruce a následně rozetřete po dobu 30 vteřin. Ruce neoplachujte, vyčkejte na odpaření těkavých složek. Úplného biocidního účinku je dosaženo za 60 sekund od aplikace. Hand Sanitizer splňuje veškeré evropské normy a požadavky stanovené pro dezinfekční účinky přípravku.

Parametry:
Účinná látka: Isolpropylalkohol: 700 g/kg
Objem: 50ml
Složení: Isolpropylalkohol a denaturovaný etanol
Hmotnost: 60g
Výrobce: Hand Sanitizer (Česká republika)
Standardní věty o nebezpečnosti:
  • H225 – Vysoce hořlavá kapalina a páry.
  • H319 – Způsobuje vážné podráždění očí.
  • H336 – Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení:

  • P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • P210 – Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  • P271 – Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  • P405 – Skladujte uzamčené.
  • P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Přidávání…
  • Žádné produkty v košíku.